Çalışma Alanlarımız

Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, Psikanalitik yönelimli terapi, Psikodrama, Çift-evlilik terapileri,Cinsel Terapi, Travma Terapisi,  EMDR, Oyun Terapisi gibi alanlarda uzmanlaşmış ruh sağlığı çalışanlarından oluşmaktadır. Ekibimiz insan yaşamının farklı ve değişken yönlerini sentezleyip, danışanların kendi süreçlerini  tanıyarak güçlü yönlerini ortaya çıkarmayı, yaşanan süreçleri birlikte yeniden değerlendirilmesini  hedeflemektedir. Tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda, ilgili uzmana  (psikiyatriste ve/ya nörologa) yönlendirme  yapılmakta ve psikolojik danışmanlık sürecine konsültasyon içerisinde devam edilmektedir.

  • YETİŞKİNLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK  DANIŞMANLIK

Yetişkin psikoterapileri alanında uzmanlaşmış psikologlarımız tarafından,  18 yaş üstü yetişkin bireylerin yaşadıkları zorlanmaları incelemek, analiz etmek ve çözmek, günümüzde veya geçmişte yaşadıkları içinde bulundukları duruma yönelik farkındalıklarını artırmak ve işlemek amacıyla birebir gerçekleştirilen psikoterapi pratiğidir.

ÇOCUK VE ERGENLERE YÖNELİK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

   Çocukluk, kişiliğimizin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Yetişkinlikte yaşayabileceğimiz temel ruhsal sorunlarımızın kaynağı genelde bu dönemden beslenir.  Çocuklar kendilerini yetişkinler kadar rahat dil ile ifade edemeyebilirler. Çocukların en iyi ifade alanı oyundur. Oyunlar ile iç dünyalarını dışarıya gösterebilirler. Yaşadıkları ve çoğunlukla farkında olmadıkları endişelerini,arzularını,korkularını ve çatışmalarını oyuna yansıtırlar.

    Çocuk terapisi;bir uzman eşliğinde yapılır. Bu terapiye zaman zaman çocuğa bakım veren yetişkinler  katılır. Çünkü çocuğun ruhsallığı kendine bakan anne/babanın arzuları ve endişelerinden beslenir.  

Ergenlik en basit tanımı ile çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir.Artık çocuk değildir ama yetişkin de değildir. En temel çatışmalardan biri zaten budur. ‘Ben kimim? ailem için kimim ? arkadaşlarım için ? toplum için kimim ? Bu sorular tüm yaşam boyunca cevabını bulmaya çalıştığımız sorulardır. Ama ergenlik bu soruların etrafında döner. Öteki aile,arkadaş,toplum vb. benden ne bekliyor?   Ergen terapisi,terapist (öteki) üzerinden bu soruların güvenli ve etik sınırlar içinde cevaplarını aramasına destek olmaktır. Zaman zaman anne-baba da bu sürece dahil olurlar.

  • ÇİFT-EVLİLİK DANIŞMANLIĞI
  • AİLE DANIŞMANLIĞI
  • GRUP DANIŞMANLIĞI VE PSİKODRAMA

      İki den fazla sayıda kişinin ortak bir konu (bağımlılık,stres,ilişkiler vb.) üzerinde veya spontan konular (yaşantı grupları) üzerine paylaşımlarının olduğu bir terapi sürecidir. En az bir grup lideri (terapisti) süreci yönetir. Zaman zaman terapinin yöntemine göre lider sayıları artabilir.

Psikodrama   

  Bir grup terapi yöntemidir.dramatizasyon dan yararlanılarak gerçekleştirilen bir yaklaşımdır. Grubu oluşturan üyeler sorunlarını canlandırarak etkileşimde bulunurlar.Psikodrama,bir eylem yöntemidir.Anlatımdan çok yap,oyna ilkesi vardır. Sözcüklerin dışında,insanın tüm fonksiyonları ile varoluşunu destekler.En az bir lider ve bir de yardımcı. lider grubu yönetir.

Çocuk Psikodraması

En az bir lider ve yardımcı terapist ile yapılır.Sayısı yaşa göre 4 ile 8 arasında değişebilir. Homojen gruplarla korku, kaygı, adaptasyon sorunları, ai

le içi dinamikler, sağlıklı gelişim gibi çeşitli konular dramatizasyon yöntemi ile çalışılır. 

  • KURUMSAL DANIŞMANLIK

 Kurumların ihtiyaç duydukları konular doğrultusunda, şirketler, eğitim kurumları,sivil toplum örgütleri,yerel yönetimler, meslek örgütleri vb. kurumlara yönelik olarak kurumsal danışmanlık, eğitim ve psikolojik destek programları yürütülmektedir.

  • ATÖLYE VE SEMİNERLER

Proje Danışmanlık ve Eğitim Birimimiz, kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı fonların programları kapsamında hibe olanaklarını araştırma, proje teklif dosyası hazırlama, hibe/finansman desteği almaya hak kazanan kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.

CinselEğitim; Çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle sağlıklı cinsel gelişim üzerine eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Looking for help is sign of strength

Individual treatment is often termed as psychotherapy, and is meant to help people with their emotional issues, which can …